Thép Hộp Quận 6 Mới Nhất |LH: 0937.232.999

Bảng giá thép hộp Quận 6 mới nhất 2023 tại VẬT LIỆU XÂY DỰNG DŨNG PHÁT ĐẠT QUẬN 6

  • cung cấp sắt thép chất lượng cao
  • nguồn hàng đa dạng
  • nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
  • vận chuyển nhanh chóng
  • giá tốt nhất thị trường

Dưới đây là bảng giá thép được cập nhật mới nhất ngày 25/3/2023 tại CÔNG TY VLXD DŨNG PHÁT ĐẠT .Qúy khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp hotline 0937.232.999.Lưu ý : bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo .

Có thể tham khảo chi tiết bảng báo giá sau:Thép Hình H,I,U,V Mới Nhất Quận 8 | LH: 0937.232.999

BẢNG BÁO  GIÁ THÉP HỘP QUẬN 6 THÉP HỘP HÌNH CHỮ NHẬT MẠ KẼM

Quy cách Kg/Cây Cây/Bó Đơn giá đã VAT

(Đ/Kg)

 Thành tiền đã VAT

(Đ/Cây)

 13x26x0,8 2,5 15021.500 53.750
 13x26x0,9 2,9 15021.500 62.350
 13x26x1 3,2 15021.500 68.800
 13x26x1,1 3,6 15021.500 77.400
 13x26x1,2 3,8 15021.500 81.700
 20x40x0,8 4 9821.500 86.000
 20x40x0,9 4,5 9821.500 96.750
 20x40x1 5 9821.500 107.500
 20x40x1,1 5,4 9821.500 116.100
 20x40x1,2 6 9821.500 129.000
 20x40x1,4 6,7 9821.500 144.050
 20x40x1,7 8,5 9821.500 182.750
 25x50x0,8 5,5 5021.500 118.250
 25x50x0,9 5,8 5021.500 124.700
 25x50x1 6,5 5021.500 139.750
 25x50x1,1 6,8 5021.500 146.200
 25x50x1,2 7,6 5021.500 163.400
 25x50x1,4 8,7 5021.500 187.050
 30x60x0,8 6,3 5021.500 135.450
 30x60x0,9 6,8 5021.500 146.200
 30x60x1 7,5 5021.500 161.250
 30x60x1,1 8,4 5021.500 180.600
 30x60x1,2 9,2 5021.500 197.800
 30x60x1,4 10,4 50 21.500 223.600
 30x60x1,7 13 5021.500
 279.500
 30x60x2 15,6 5021.500 335.400
 30x90x1,05 11,2 5021.500 240.800
 30x90x1,35 14 5021.500 301.000
 30x90x1,65 17,2 5021.500 369.800
 40x80x0,75 8,3 5021.500 178.450
 40x80x0,85 9,3 5021.500 199.950
 40x80x0,95 10,2 5021.500 219.300
 40x80x1,05 11,5 5021.500 247.250
 40x80x1,15 12,5 5021.500 268.750
 40x80x1,35 14 5021.500 301.000
 40x80x1,65 17,5 5021.500 376.250
 40x80x1,95 21,5 5021.500 462.250
 50x100x1,05 14,5 5021.500 311.750
 50x100x1,15 15,5 5021.500 333.250
 50x100x1,35 17,5 5021.500 376.250
 50x100x1,65 22,5 5021.500 483.750
 50x100x1,95 26,3 5021.500 565.450
 60x120x1,35 21,5 2021.500 462.250
 60x120x1,65 27,5 2021.500 591.250
 60x120x1,95 32,17 2021.500 691.655

BẢNG BÁO  GIÁ THÉP HỘP VUÔNG MẠ KẼM

Quy cách Kg/Cây Cây/Bó Đơn giá đã VAT

(Đ/Kg)

 Thành tiền đã VAT

(Đ/Cây)

 14x14x0,8 1,75 20021.50037.625
 14x14x0,9 2,05 20021.50044.075
 14x14x1 2,2 20021.50047.300
 14x14x1,1 2,5 20021.50053.750
 20x20x0,8 2,5 10021.50053.750
 20x20x0,9 2,9 10021.50062.350
 20x20x1 3,15 10021.50067.725
 20x20x1,1 3,5 10021.50075.250
 20x20x1,2 3,8 10021.50081.700
 20x20x1,4 4,4 10021.50094.600
 25x25x0,8 3,3 10021.50070.950
 25x25x0,9 3,7 10021.50079.550
 25x25x1 4,1 10021.50088.150
 25x25x1,1 4,5 10021.50096.750
 25x25x1,2 4,9 10021.500105.350
 25x25x1,4 5,5 10021.500118.250
 30x30x0,8 4 10021.50086.000
 30x30x0,9 4,5 10021.50096.750
 30x30x1 5 10021.500107.500
 30x30x1,1 5,4 10021.500116.100
 30x30x1,2 6 10021.500129.000
 30x30x1,4 6,7 10021.500144.050
 30x30x1,7 8,5 10021.500182.750
 40x40x0,9 5,8 10021.500124.700
 40x40x1 6,8 10021.500146.200
 40x40x1,1 7,5 10021.500161.250
 40x40x1,2 8 10021.500172.000
 40x40x1,4 9,3 10021.500199.950
 40x40x1,7 11,5 10021.500247.250
 50x50x1,1 9,2 10021.500197.800
 50x50x1,4 11,6 10021.500249.400
 50x50x1,7 14,8 10021.500318.200
 50x50x 2 17,5 10021.500376.250
 75x75x1,4 17,5 2521.500376.250
 75x75x1,7 22 2521.500473.000
 90x90x1,4 21,26 1621.500457.090
 90x90x1,7 16,46 1621.500353.890
 90x90x2 29,48 1621.500633.820
 90x90x2,5 32,84 1621.500706.060
 100x100x1,4 23,65 1621.500508.475
 100x100x1,7 29,44 1621.500632.960
 100x100x2 32,8 1621.500705.200
 100x100x2,5 36,53 1621.500785.395

BẢNG BÁO GIÁ THÉP HỘP CHỮ NHẬT ĐEN

Quy CáchĐộ DàyKg/CâyCây/BóĐơn giá Đã VAT

(Đ/Kg)

Giá cây Đã VAT

(Đ/Cây)

13×267 dem 2,46 105 21.000 51.660
13×268 dem 2,79 105 21.000 58.590
13×269 dem 3,12 105 21.000 65.520
13×261.0 ly 3,45 105 21.000 72.450
13×261.1 ly 3,77 105 21.000 79.170
13×261.2 ly 4,08 105 21.000 85.680
13×261.4 ly 5,14 105 21.000 107.940
20×407 dem 3,85 72 21.000 80.850
20×408 dem 4,38 72 21.000 91.980
20×409 dem 4,9 72 21.000 102.900
20×401.0 ly 5,43 72 21.000 114.030
20×401.1 ly 5,93 72 21.000 124.530
20×401.2 ly 6,4 72 21.000 134.400
20×401.4 ly 7,47 72 21.000 156.870
20×401.5 ly 7,97 72 21.000 167.370
20×401.8 ly 9,44 72 21.000 198.240
20×402.0 ly 10,4 72 21.000 218.400
25×508 dem 5,51 72 21.000 115.710
25×509 dem 6,18 72 21.000 129.780
25×501.0 ly 6,84 72 21.000 143.640
25×501.1 ly 7,5 72 21.000 157.500
25×501.2 ly 8,15 72 21.000 171.150
25×501.4 ly 9,45 72 21.000 198.450
25×501.5 ly 10,09 72 21.000 211.890
25×501.8 ly11,98 72 21.000 251.580
25×502.0 ly13,23 72 21.000 277.830
25×502.5 ly 16,48 72 21.000 346.080
30×607 dem 5,9 50 21.000 123.900
30×608 dem 6,64 50 21.000 139.440
30×609 dem 7,45 50 21.000 156.450
30×601.0 ly 8,25 50 21.000 173.250
30×601.1 ly 9,05 50 21.000 190.050
30×601.2 ly 9,85 50 21.000 206.850
30×601.4 ly 11,43 50 21.000 240.030
30×601.5 ly 12,21 50 21.000 256.410
30×601.8 ly 14,53 50 21.000 305.130
30×602.0 ly 16,05 50 21.000 337.050
30×602.5ly 19,78 50 21.000 415.380
30×602.8 ly 21,97 50 21.000 461.370
30×603.0 ly 23,4 50 21.000 491.400
40×808 dem 9 32 21.000 189.000
40×809 dem 10 32 21.000 210.000
40×801.0 ly 11 32 21.000 231.000
40×801.1 ly 12,16 32 21.000 255.360
40×801.2 ly 13,24 32 21.000 278.040
40×801.4 ly 15,38 32 21.000 322.980
40×801.5 ly 16,45 32 21.000 345.450
40×801.8 ly 19,61 32 21.000 411.810
40×802.0 ly 21,7 32 21.000 455.700
40×802.3 ly 24,8 32 21.000 520.800
40×802.5 ly 26,85 32 21.000 563.850
40×803.0 ly 31,88 32 21.000 669.480
50×1001.1 ly 15,37 18 21.000 322.770
50×1001.2 ly 16,75 18 21.000 351.750
50×1001.4 ly 19,33 18 21.000 405.930
50×1001.5 ly 20,68 18 21.000 434.280
50×1001.8 ly 24,69 18 21.000 518.490
50×1002.0 ly 27,34 18 21.000 574.140
50×1002.5 ly 33,89 18 21.000 711.690
50×1003.0 ly 40,33 18 21.000 846.930
50×1004.0 ly 53,5 18 21.000 1.123.500
60×1201.4 ly 23,5 18 21.000 493.500
60×1201.8 ly 29,79 18 21.000 625.590
60×1202.0 ly 33,01 18 21.000 693.210
60×1202.5 ly 40,98 18 21.000 860.580
60×1202.8 ly 45,7 18 21.000 959.700
60×1203.0 ly 48,83 18 21.000 1.025.430
60×1204.0 ly 64,21 18 21.000 1.348.410
100×1501.8 ly 41,66 16 21.000 874.860
100×1502.0 ly 46,2 16 21.000 970.200
100×1502.5 ly 57,46 16 21.000 1.206.660
100×1502.8 ly 64,17 16 21.000 1.347.570
100×1503.0 ly 68,62 16 21.000 1.441.020
100×1504.0 ly 90,58 16 21.000 1.902.180
100×1505.0 ly 112,1 16 21.000 2.354.100

BẢNG BÁO GIÁ THÉP HỘP VUÔNG ĐEN

Quy Cách Độ Dày Kg/Cây Cây/Bó Đơn giá Đã VAT

(Đ/Kg)

 Giá cây Đã VAT

(Đ/Cây)

 12×12 7 dem 1,47 100 21.000 30.870
 12×12 8 dem 1,66 100 21.000 34.860
 12×12 9 dem 1,85 100 21.000 38.850
 14×14 6 dem 1,5 100 21.000 31.500
 14×14 7 dem 1,74 100 21.000 36.540
 14×14 8 dem 1,97 100 21.000 41.370
 14×14 9 dem 2,19 100 21.000 45.990
 14×14 1.0 ly 2,41 100 21.000 50.610
 14×14 1.1 ly 2,63 100 21.000 55.230
 14×14 1.2 ly 2,84 100 21.000 59.640
 14×14 1.4 ly 3,323 100 21.000 69.783
 16×16 7 dem 2 100 21.000 42.000
 16×16 8 dem 2,27 100 21.000 47.670
 16×16 9 dem 2,53 100 21.000 53.130
 16×16 1.0 ly 2,79 100 21.000 58.590
 16×16 1.1 ly 3,04 100 21.000 63.840
 16×16 1.2 ly 3,29 100 21.000 69.090
 16×16 1.4 ly 3,85 100 21.000 80.850
 20×20 7 dem 2,53 100 21.000 53.130
 20×20 8 dem 2,87 100 21.000 60.270
 20×20 9 dem 3,21 100 21.000 67.410
 20×20 1.0 ly 3,54 100 21.000 74.340
 20×20 1.1 ly 3,87 100 21.000 81.270
 20×20 1.2 ly 4,2 100 21.000 88.200
 20×20 1.4 ly 4,83 100 21.000 101.430
 20×20 1.8 ly 6,05 100 21.000 127.050
 20×20 2.0 ly 6,782 100 21.000 142.422
 25×25 7 dem 3,19 100 21.000 66.990
 25×25 8 dem 3,62 100 21.000 76.020
 25×25 9 dem 4,06 100 21.000 85.260
 25×25 1.0 ly 4,48 100 21.000 94.080
 25×25 1.1 ly 4,91 100 21.000 103.110
 25×25 1.2 ly 5,33 100 21.000 111.930
 25×25 1.4 ly 6,15 100 21.000 129.150
 25×25 1.8 ly 7,75 100 21.000 162.750
 25×25 2.0 ly 8,666 100 21.000 181.986
 30×30 6 dem 3,2 81 21.000 67.200
 30×30 7 dem 3,85 81 21.000 80.850
 30×30 8 dem 4,38 81 21.000 91.980
 30×30 9 dem 4,9 81 21.000 102.900
 30×30 1.0 ly 5,43 81 21.000 114.030
 30×30 1.1 ly 5,94 81 21.000 124.740
 30×30 1.2 ly 6,46 81 21.000 135.660
 30×30 1.4 ly 7,47 81 21.000 156.870
 30×30 1.5 ly 7,9 81 21.000 165.900
 30×30 1.8 ly 9,44 81 21.000 198.240
 30×30 2.0 ly 10,4 81 21.000 218.400
 30×30 2.5 ly 12,95 81 21.000 271.950
 30×30 3.0 ly 15,26 81 21.000 320.460
 40×40 8 dem 5,88 49 21.000 123.480
 40×40 9 dem 6,6 49 21.000 138.600
 40×40 1.0 ly 7,31 49 21.000 153.510
 40×40 1.1 ly 8,02 49 21.000 168.420
 40×40 1.2 ly 8,72 49 21.000 183.120
 40×40 1.4 ly 10,11 49 21.000 212.310
 40×40 1.5 ly 10,8 49 21.000 226.800
 40×40 1.8 ly 12,83 49 21.000 269.430
 40×40 2.0 ly 14,17 49 21.000 297.570
 40×40 2.5 ly 17,43 49 21.000 366.030
 40×40 3.0 ly 20,57 49 21.000 431.970
 50×50 1.1 ly 10,09 36 21.000 211.890
 50×50 1.2 ly 10,98 36 21.000 230.580
 50×50 1.4 ly 12,74 36 21.000 267.540
 50×50 1.5 ly 13,62 36 21.000 286.020
 50×50 1.8 ly 16,22 36 21.000 340.620
 50×50 2.0 ly 17,94 36 21.000 376.740
 50×50 2.5 ly 22,14 36 21.000 464.940
 50×50 2.8 ly 24,6 36 21.000 516.600
 50×50 3.0 ly 26,23 36 21.000 550.830
 50×50 4.0 ly 34,03 36 21.000 714.630
 60×60 1.2 ly 13,24 25 21.000 278.040
 60×60 1.4 ly 15,38 25 21.000 322.980
 60×60 1.5 ly 16,45 25 21.000 345.450
 60×60 1.8 ly 19,61 25 21.000 411.810
 60×60 2.0 ly 21,7 25 21.000 455.700
 60×60 2.5 ly 26,85 25 21.000 563.850
 60×60 3.0 ly 31,88 25 21.000 669.480
 60×60 3.2 ly 34,243 25 21.000 719.103
 90×90 1.8 ly 29,79 16 21.000 625.590
 90×90 2.0 ly 33,01 16 21.000 693.210
 90×90 2.5 ly 40,98 16 21.000 860.580
 90×90 2.8 ly 45,7 16 21.000 959.700
 90×90 3.0 ly 48,83 16 21.000 1.025.430
 90×90 4.0 ly 64,21 16 21.000 1.348.410
 100×100 1.8 ly 33,17 16 21.000 696.570
 100×100 2.0 ly 36,76 16 21.000 771.960
 100×100 2.5 ly 45,67 16 21.000 959.070
 100×100 3.0 ly 54,49 16 21.000 1.144.290
 100×100 4.0 ly 71,74 16 21.000 1.506.540
 100×100 5.0 ly 88,55 16 21.000 1.859.550
 150×150 1.8 ly 50,14 16 21.000 1.052.940
 150×150 2.0 ly 55,62 16 21.000 1.168.020
 150×150 2.5 ly 69,24 16 21.000 1.454.040
 150×150 3.0 ly 82,75 16 21.000 1.737.750
 150×150 4.0 ly 109,42 16 21.000 2.297.820
 150×150 5.0 ly 135,65 16 21.000 2.848.650

Tìm hiểu về thép hộp quận 6 mới nhất hôm nay,

Phân biệt thép hộp theo hình dạng

Thép hộp chữ nhật

thép hộp HCN tại vlxd DŨNG PHÁT ĐẠT

 

Thép hộp chữ nhật như tên gọi là loại thép được sản xuất theo hình chữ nhật với chiều dài và chiều rộng có thể không tương đồng với nhau . Như 20x40mm,30x90mm,có thể lớn hơn từ 60x120mm đến 100×150 .Độ dày từ 0.7mmđến 4.0mm.Có kết cấu vững vàng , có khả năng chịu lực tốt và độ bền cao .Vì thế thép hộp được sử dụng thường xuyên tong các gia công chế tạo cơ khí , đồ hàn công trình xây dựng gia dụng như làm trụ cho văn phòng mini,… Thép hộp quận 6 mới nhất tại vlxd DŨNG PHÁT ĐẠT.

Thép hộp vuông

Thép hộp vuông là loại thép có hình dạng vuông có kích thước chiều dài và chiều rộng ngang nhau , độ dày thông thường từ 0.6đến 3.5mm và kích thước từ 12×12đến 100x 100 mm ,thường được sử dụng trong xây dựng chế tạo đờ gia dụng , trang trí , sản xuất khung với vai trò thiết yếu trong công trình xây dựng dân dụng .

Thép hộp là : loại nguyên liệu quá quen thuộc và không thể thiếu đối với các ngành xây dựng ,cơ khí, sản xuất cũng như đời sống .Với hình dáng đơn giản là vuông và chữ nhật ,thép hộp thông thường dài 6m ,dày 0,7-5,1mm .Có 2 loại thép phổ biến trên thị trường là thép đen và thép hộp mạ kẽm .

Thép hộp được ứng dụng rất nhiều trong đời sống và xây dựng , đó là lý do có nhiều thương hiệu thép hộp uy tín xuất hiện : hòa phát , hoa sen, việt ý , việt đức , ánh hòa , nam kim , được  nhập khẩu bởi các quốc gia khác như : trung quốc , hàn quốc , nga , nhật

Phân loại thép hộp theo chất liệu :

Thép hộp đen : là loại bề mặt trơn màu đen bóng , chịu lự tốt nhưng . Do không có lớp mạ kẽm nên hay rỉ sét hay ăn mòn khi tiếp xúc trong môi trường khắc nghiệt có độ ẩm hay lượng axit cao . Nên sử dụng thép đen cho các công trình  dân cư hoặc dùng để uốn , tạo sản phẩm trang trí .

Thép hộp mạ kẽm : được mạ lớp kẽm bên ngoài ở nhiệt độ nhất định cao , mài mòn sự oxi hóa từ môi tường xung quanh . Tuổi thọ của thép hộp mạ kẽm cũng cao hơn so với thép hộp mạ đen , thép hộp mạ kẽm được sử dụng cao cho những công trình đặc thù ở ven biển , kho hóa chất với những  công trình cần có sự chống chịu và tính bề bỉ cao .

Ưu điểm :

  • giá thành thấp : nguyên liệu chế tạo sản phẩm có giá thành  thấp từ đó dẫn đến giá thành sản thép hộp cũng thấp .
  • tuổi thọ dài : lượng cacbon có trong thép hộp vuông cao
  • dễ dàng kiểm tra : dễ dàng đánh giá sản phẩm , phát hiện ra các lỗi và các mối hàn bằng mặt thường .

Ưng dụng của Thép hộp quận 6 mới nhất:

  • thép hộp được sử dụng nhiều trong hoạt động sản xuất công nghiệp như : làm khung xe ô tô , xe tải , xe máy và làm phụ từng xe .
  • sử dụng thép hộp giúp cho quý khách toàn tâm về chất lượng cũng như đảm bảo tuổi thọ cao cho công trình .

VLXD DŨNG PHÁT ĐẠT QUẬN 6 đơn vị cung cấp sắt hộp,tôn xà gồ thép hình H,I,U,V mới nhất tại tphcm.

Chất lượng sản phẩm bên công ty chung tôi luôn đi kèm uy tín ,báo giá thép hộp (sắt hộp) quận 6 trên đã phần nào giúp quý khách hàng nắm rõ một phần nào đó về giá thành,chất lượng,đặc điểm từng loại thép hộp.

Trên đây là bài tham khảo về giá  thép hộp quận 6 mới nhất của CÔNG TY VLXD DŨNG PHÁT ĐẠT quý khách hàng muốn mua hàng liên hệ tới thông tin :

Địa chỉ : 301e,bến bình đông , phường 14, quận 8 tphcm

>>Ngoài ra,công ty VLXD DŨNG PHÁT ĐẠT quận 6 còn vận chuyển thép hộp với giá rẻ,ưu đãi nhất khắp khu vực tphcm như: QUẬN 1,quận 2,quận 3,quận 4,quận 6,quận 5,quận 7,quận 8,quận 9,quận 10,quận 11,quận 12,bình thạnh,bình chánh,nhà bè,hóc môn,sóc trăng,…

Hotline : 0937.232.999 (MR DŨNG ) – 0938.171.999 ( KẾ TOÁN )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *